خدمات

خدمات

تخصص ما

تجهیزات هوشمند GPS

استفاده از تکنولوژیهای جدید همچون تجهیزات هوشمند مانند GPS در تاکسی ها

همایشهای ترافیکی

برگزاری همایشهای ترافیکی با همکاری سازمان ترافیک مناطق مختلف شهرداری

بررسی و مهندسی خطوط

بررسی و مهندسی خطوط و طرح پژوهشی از منظر ترافیک و ایمنی و نصب و آرم و علائم

مناقصات و مزایدات

یک توضیح مختصر در مورد این بند

حمل و نقل درون شهری

یک توضیح مختصر در مورد این بند

عملیات عمرانی

یک توضیح مختصر در مورد این بند

صادرات و واردات

یک توضیح مختصر در مورد این بند

پروژه های عمرانی

یک توضیح مختصر در مورد این بند

تامین نیرو انسانی

یک توضیح مختصر در مورد این بند

آموزش رانندگان

آموزش مستمر رانندگان سرویس مدارس عادی و استثنائی با موضوعات ایمنی ترافیک ، ایمنی رفت و آمد دانش آموزان

آموزش ناظرین

آموزش مستمر ناظرین خطوط به منظور رعایت حداکثری قوانین و مقررات در راستای ایمنی و حفظ حقوق شهروندان

خودروهای مدرن

استفاده از خودروهای مدرن( تاکسی ) و استاندارد در حوزه حمل و نقل و ترافیک به منظور ایجاد زیبایی درسطح شهر

آخرین پروژه ها

پروژه های برجسته

صفحه اصلیدرباره ماورودتماس با ما