درباره پروژه


استفاده از خودروهای مدرن( تاکسی ) و استاندارد در حوزه حمل و نقل و ترافیک به منظور ایجاد زیبایی درسطح شهر ناشی از استفاده ناوگان نو وتمیز ، کاهش آلودگی هوا ،کاهش تصادفات ناشی از مستعمل بودن ناوگان ،کاهش میزان مصرف سوخت در جهت حفظ محیط زیست ، افزایش ایمنی سرنشینان هنگام تصادفات و رضایت مندی رانندگان ، مسافران و خانوده های آنان.

صفحه اصلیدرباره ماورودتماس با ما