درباره پروژه


استفاده از تکنولوژیهای جدید همچون تجهیزات هوشمند مانند GPS در تاکسی های تحت پوشش شرکت باغ آسمون به منظور افزایش بهره وری و کاهش رفت و آمد و در نتیجه کاهش ترافیک و آلودگی هوا.
مشتریشرکت باغ آسمون
ساخته شده توسطشرکت پاک شیوه
صفحه اصلیدرباره ماورودتماس با ما