درباره پروژه


کنترل و نظارت برخطوط تاکسی رانی در مناطق ۴ و ۸ تهران در قالب گشتهای کنترل و نظارت در جهت کاهش بار ترافیکی پایانه ها

مشتریتاکسی رانی
توسطشرکت پاک شیوه
صفحه اصلیدرباره ماورودتماس با ما