کنترل و نظارت

تجهیزات هوشمند

درباره پروژه استفاده از تکنولوژیهای جدید همچون تجهیزات هوشمند مانند GPS در تاکسی های تحت پوشش شرکت باغ آسمون به ... ادامه مطلب
صفحه اصلیدرباره ماورودتماس با ما