تجهیزات هوشمند

درباره پروژه استفاده از تکنولوژیهای جدید همچون تجهیزات هوشمند مانند GPS در تاکسی های تحت پوشش شرکت باغ آسمون به ... ادامه مطلب

آموزش رانندگان

درباره پروژه آموزش مستمر رانندگان سرویس مدارس عادی و استثنائی با موضوعات ایمنی ترافیک ، ایمنی رفت و آمد دانش ... ادامه مطلب
صفحه اصلیدرباره ماورودتماس با ما